Pomoc techniczna

Konektor

Aby twoi klienci mogli widzieć swoje dane w aplikacji ProFirma, system wymaga połączenia z programem księgowym używanym przez Twoje biuro. Poniżej znajdziesz instrukcje instalacji Konektora oraz konfiguracji programów

Instalacja Konektora dla systemu ProFirma

 1. Pobierz konektor na swój komputer
 2. Otwórz plik i postępuj zgodnie z krokami instalatora
 3. Otwórz program ProFirma Konektor
 4. Połącz Konektor ze swoim kontem w systemie ProFirma

  Aby system mógł działać poprawnie i aktualizacja wprowadzonych danych była możliwa, należy połączyć go ze swoim kontem ProFirma. Adres e-mail i hasło są danymi, które ustalałeś przy rejestracji konta.

  Logowanie - Konektor

  Aby połączyć Konektor z systemem, użyj adresu e-mail i hasła przypisanych do swojego konta ProFirma.

 5. Skonfiguruj wybrane programy

  Na liście programów w zakładce "Konfiguracja" zaznacz te, z których chcesz pobierać dane.

  Konfiguracja programów

  Wybierz programy, które chcesz połączyć z systemem ProFirma.

  Jeśli korzystasz z programu PłatnikRachmistrz, skonfigurują się one automatycznie. W przypadku problemów z automatyczną konfiguracją, możesz zrobić to samodzielnie klikając przycisk "Konfiguruj ręcznie".

Konfiguracja programów

BuchalterKPRPłatnikRachmistrzRaks

Buchalter

Aby dokonać konfiguracji należy wybrać ścieżkę do katalogu w którym zapisywane są dane z Buchaltera.

Konfiguracja - Buchalter

Domyślna ścieżka dla tego katalogu to C:\BUCH.

KPR

Program KPR wymaga podania ścieżki do katalogu, w którym znajdują się dane. Należy jej szukać w katalogu C:\KPR_rok np. C:\KPR_2019.

Konfiguracja - KPR

Konfiguracja programu KPR w Konektorze.

Wymagane jest również podanie ścieżki do pliku "ImportDoKPR", służącego do eksportu danych z programu KPR. Jego lokalizacja jest wybierana indywidualnie podczas konfiguracji programu KPR w Konektorze. Program można pobrać ze strony producenta.

Płatnik

Konfigurację programu Płatnik należy zacząć od wyboru bazy, która jest przez niego używana.

Konfiguracja - Płatnik

Konfiguracja programu Płatnik dla bazy MS SQL oraz MS ACCESS w Konektorze

Konfiguracja - Płatnik

Konfiguracja programu Płatnik dla bazy MS SQL w Konektorze

Konfiguracja - Płatnik

Konfiguracja programu Płatnik dla bazy MS ACCESS w Konektorze

Informację o rodzaju bazy można sprawdzić otwierając program Płatnik i przechodząc do Administracja > Ustawienia bazy danych. Tam można znaleźć też nazwę bazy, która jest potrzebna do autoryzacji opisanej poniżej.

Płatnik - ustawienia bazy danych

Program Płatnik - Ustawienia bazy danych

W przypadku bazy MS SQL, należy wybrać adres serwera bazy danych – konektor podpowie jakie serwery znalazł, można również wpisać nazwę ręcznie. Wymagana jest także nazwa bazy. Należy zwrócić uwagę, że autoryzacja użytkownika bazy SQL server wymaga podania loginu i hasła serwera, natomiast autoryzacja poprzez system Windows następuje automatycznie. Wybór autoryzacji zależny jest od tego, która została wybrana przy instalacji Płatnika (jeśli później nie zostały wprowadzone zmiany).

W przypadku korzystania z bazy MS ACCESS, wymagane jest wybranie ścieżki do bazy z której zaciągane są dane do Płatnika oraz podania hasła do niej. Ścieżka jest ustalana indywidualnie przy instalacji.

Płatnik - ustawienia bazy danych

Program Płatnik - Ustawienia bazy danych

Rachmistrz

Program Rachmistrz do konfiguracji potrzebuje wybrania serwera na którym znajduje się baza danych. Konektor pokaże na liście jakie serwery znalazł, można również wpisać nazwę ręcznie.

Mamy również możliwość wyboru dwóch rodzajów autoryzacji. Jedna z nich, to autoryzacja użytkownika bazy SQL server, która wymaga podania loginu i hasła ustawionych dla serwera, natomiast autoryzacja poprzez system Windows następuje automatycznie. Wybór autoryzacji uzależniony jest od tego, który z nich został wybrany przy instalacji Rachmistrza (jeśli ustawienia nie zostały później zmodyfikowane).

Konfiguracja - Rachmistrz

Po kliknięciu „Zapisz” system sprawdzi połączenie i zwróci informację o sukcesie lub błędzie połączenia.

Raks

Konfiguracja programu RAKS wymaga podania trzech wartości, które można znaleźć otwierając program RAKS SQL Administrator w sekcji Ustawienia > Konfiguracja systemu. W polu Lokalizacja baz danych znaduje się Ścieżka do katalogu z danymi.

Konfiguracja - Raks

Konfiguracja programu RAKS w konektorze.

Konfiguracja - Raks

Konfiguracja programu RAKS w konektorze.

Adres serwera firebird odpowiada Adresowi IP serwera, a Port serwera Firebird, to pole Port Połączenia w widoku konfiguracji systemu. Jeżeli są one puste, to należy pozostawić domyślne wartości (localhost i 3050).

Raks - połączenie z bazą danych

Konfiguracja połączenia z bazą danych w programie Raks

Raks - połączenie z bazą danych

Konfiguracja połączenia z bazą danych w programie Raks